Oracle Java SE er utsatt for et sikkerhetsproblem og er sårbar for ytre angrep.

Sårbarheten kan utnyttes over flere protokoller. Dette problemet gjelder “Libraries” (bibliotek) sub-komponent.

Dette sikkerhetsproblemet berører følgende, støttede versjoner:

Java SE 7u40, Java SE 6u60, Java SE 5.0u51, R28.2.8 JRockit, R27.7.6 JRockit, JavaSE Embedded 7u40.

Oppgrader nå!

Les mer her: Oracle Java SE CVE-2013-5830 Remote Security Vulnerability.