Offentlig kunngjøring:
(som varslet per e-post og “snail-mail”)

Improbus er for øyeblikket registrert i Brønnøysundregistrene som en non-profit organisasjon / forening (FLI).

Vi har nylig sendt inn en ekstra registrering, denne gang som aksjeselskap (AS), og vil overføre alle kommersielle kontrakter og tilhørende kundeansvar fra Improbus (FLI) til Improbus AS.

Fra og med 1. januar 2013 er derfor Improbus AS ansvarlig for leveranse av kommersielle produkter og tjenester, mens Improbus (FLI) vil fortsette å levere non – profit-tjenester og utføre pro-bono arbeid til andre ideelle organisasjoner og foreninger.

Denne endringen gjøres som et resultat av økt etterspørsel etter våre tjenester og spesialkompetanse fra bedrifter og næringsliv. Improbus tilstreber å levere cutting-edge-teknologi, og ettersom forskning og utvikling er i hovedsak gjort av vår non-profit organisasjon, føler vi at det er viktig å dele disse områdene inn i to separate organisasjoner.

For eksisterende kunder, vil denne endringen være nærmest ubetydelig. Alle tjenester vil bli levert som før, telefonnumre og epostadresser forblir de samme, og likeså vil også tilganger til våre (gratis) støttesystemer.

Hvis du er en eksisterende kunde og du har spørsmål knyttet til disse mindre endringene, nøl ikke med å kontakte oss. Dersom ingen innsigelse er mottatt innen 1. Januar 2013, dvs. – tre måneder – fra dags dato, oppfattes dette som et samtykke til overføring / overdragelse av eksisterende kunde- og avtaleforhold.